Хороші заходи економічної політики потребують даних: що не так з даними в соціальній сфері?

версія для обговорення під час презентації
Олександра Бетлій, провідна наукова співробітниця ІЕД

Вступ 

За оцінкою Єврокомісії Україна перебуває на ранніх стадіях впровадження європейських норм у сфері соціальної політики та зайнятості. Що цікаво, так це те, що певні зрушення в останні роки відбулись. Але, для вироблення якісної політики, зокрема і у сфері соціальної політики та зайнятості, надважливо мати комплексні та коректні дані в зручній формі. І от в питаннях гармонізації української статистики з регулюваннями ЄС, які передбачені в розділі 19, Україна суттєво відстає. 

В Україні за підготовку та оприлюднення офіційної статистики відповідає передусім Державна служба статистики (Держстат). Хоча окремі дані Держстат історично збирав та оприлюднював, як показує скринінг, не всі дані збирались та були оприлюднені. При цьому, варто зазначити, що під час повномасштабної війни Держстат не збирає багато звітності, що пояснює дією Закону «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни». 

Водночас насправді більшість даних вже можна було би збирати. При цьому, дані у сфері зайнятості, до яких відносяться дані з вакансій та професійно-технічної освіти, є важливими для планування відновлення економіки та відбудови. Саме тому, в межах проєкту ми вирішили звернути увагу на ці питання.  

Регулювання в ЄС 

В питаннях статистики, які є в розділі Соціальної політики та зайнятості визначено кілька Регламентів, які Україна повинна впровадити.  

Вакансії: ЄС визначив обов’язковим збір інформації про кількість вакансій, щоб уможливити відслідковування прогресу виконання Стратегії ЄС зі зайнятості. Для збору та оприлюднення даних по кількості вакансій у відповідних регламентах зазначено, що дані мають бути повні, відповідні, точні, вчасні та порівнювані: 

 • Регламент (ЄС) №453/2008 Європейського парламенту та Ради від 23 квітня 2008 року щодо квартальної статистики щодо вакансій, а також відповідно: 
  • Регламент Комісії (ЄС) № 19/2009 від 13 січня 2009 року щодо виконання Регламенту (ЄС) № 453/2008 Європейського парламенту та Ради щодо квартальної статистики щодо вакансій, щодо визначення вакансії, дат посилання для збору даних, технічних характеристик передачі даних та досліджень 
  • Регламент Комісії (ЄС) № 1062/2008 від 28 жовтня 2008 року щодо виконання Регламенту (ЄС) № 453/2008 Європейського парламенту та Ради щодо квартальної статистики щодо вакансій, щодо процедур сезонної корекції та звітів про якість 

  Відповідно до цих регламентів дані мають збиратись щокварталу та представлятись в розрізі видів економічної діяльності (за класифікацією NACE Rev.2) та всіх професійних груп. Обов’язковим є подання сезонно скоригованих даних. Всі країни повинні докласти зусиль, щоб збирати даніі з компаній, де працює менше 10 осіб. Якщо це не реалістично, то провести відповідні дослідження з цієї теми. 

  Важливо, що в Регламенті йдеться не лише про збір даних, а про нагальність забезпечити надання цих даних в професійно-технічні установи, а також в освітні заклади (школи) для професійного орієнтування.  

Навчання на підприємствах: У 2000 році ЄС визначив за мету стати найбільш конкурентною економікою, основаною на знаннях, яка може забезпечити стійке економічне зростання та створення більшої кількості ліпших робочих місць.  Освіту протягом життя було визначено головним компонентом для розвитку та просування кваліфікованої, навченої та адаптивної робочої сили. Для досягнення цієї цілі було визначено і важливим навчання на підприємствах, про що важливо збирати дані. Саме збір такої статистики визначено в таких документах: 

 • Регламент (ЄС) №1552/2005 Європейського парламенту та Ради від 7  вересня 2005 року щодо статистики, пов’язаної з професійною підготовкою в підприємствах, а також відповідно: 
   • Регламент Комісії (ЄС) № 198/2006 від 3 лютого 2006 року щодо виконання Регламенту (ЄС) № 1552/2005 Європейського парламенту та Ради щодо статистики, пов’язаної з професійною підготовкою в підприємствах 
   • Регламент (ЄС) № 1552/2005 Європейського парламенту та Ради від 7  вересня 2005 року щодо статистики, пов’язаної з професійною підготовкою в підприємствах 

  Джерелом даних по навчанню на виробництві визначено передусім вибіркове репрезентативне опитування підприємств, на яких зайнято 10  або більше працівників (за видами діяльності відповідно до класифікації NACE Rev.1.1). Водночас органи статистики можуть доповнювати дані опитувань іншою адміністративною інформацією. В Регламенті також зазначено, що збір даних не повинен бути обтяжливим для бізнесу і пропонувати кілька модальностей для відповідей.  

  Опитувальиик має бути адаптований для таких розрізів: 1) підприємства, які проводять навчання і як ні, 2) різні форми професійного навчання. Змінні для опитування визначені в регламенті про впровадження. Фактично інформація, яку мають зібрати органи статистики стосується питань політики та стратегії щодо навчання на підприємстві, організація та форми такого навчання, роль соціальних партнерів, видатки та час на таке навчання, навчання для старших працівників, наявність підходів до оцінки ефективності навчання, тощо. 

  Дані про професійне навчання на підприємствах є річними, але опитування потрібно проводити раз на п’ять років.  

Спільні правила щодо збору та оприлюднення статистики в межах ЄС є важливими для співставлення даних та вироблення сукупних даних для ЄС. Дані

передаються для оприлюднення в Eurostat відповідно до узгоджених технічних протоколів. 

Як це питання реалізуються в країнах-членах 

Члени ЄС переважно схвалили відповідні регламенти та оприлюднюють статистику щодо вакансій та професійного навчання на підприємствах.  Відповідно гармонізовані дані у сфері соціальної політики та зайнятості подаються на стай Eurostat. 

Водночас є певні відмінності в зборі даних. Зокрема дані про вакансії – це адміністративні дані центрів зайнятості або ж опитування бізнесу, що дозволяється регламентами. При цьому, для вимірювання рівня вакансій (vаcancy rate) використовуються дані по зайнятих робочих місцях, отримані з опитування робочої сили (Labour force survey, LFS). 

По даних кількості вакансій є три країни винятки, які поки що не збирають дані відповідно до Регламенту. Так, у Франції та Італії державні інституції не включено в дані секторів державного адміністрування, освіти та здоров’я (NACE Rev.2  розділи O, P, Q). У Франції в розрахунки включено лише компанії, де працює десять або більше працівників. В Данії статистика вакансій покриває лише бізнесові сектори (NACE Rev.2 розділи B-N). 

На сайт Євростату представлено дані по різних країнах щодо проходження навчання дорослими, а також дані по кількості вакансій в розрізі країн членів (останні за винятком вищезазначених трьох держав). 

Що зараз в Україні 

На сайті Держасту в розділі Демографічної та соціальної статистики є дані за кількістю вакансій за професійними групами та видами економічної діяльності за період до 2019 року. Джерелом цих даних є Державна служба статистики. Дані не є сезонно скоригованими. 

Під час повномасштабної війни Держстат не збирає багато звітності, що пояснює дією Закону «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни». Через цю ж причину не проводять опитування населення, зокрема щодо ринку праці (LFS) та доходів та ресурсів домогосподарств. 

Відповідно дані оприлюднюють спорадично і лише по кількох серіях. 

Фактично сьогодні Держстат не збирає та не оприлюднює дані по вакансіях та навчанню дорослих і не оприлюднив відповідних методологій збору даних. Разом з тим, у Постанові КМУ «Про затвердження Програми розвитку офіційної статистики до 2028 року», схваленій 15 вересня 2023 року, передбачено: 

 • Для впровадження Регламенту (ЄС) № 453/2008 Європейського Парламенту та Ради від 23 квітня 2008 р. щодо статистики вакансій – розробити методологію спостережень щодо вакансій у 2027 році
 • Для впровадження Регламенту (ЄС) № 1552/2005 Європейського Парламенту та Ради від 7 вересня 2005 р. щодо статистики професійного навчання та навчання протягом життя: 
  • 2024 рік – розробити методологію спостереження щодо професійного навчання на підприємствах: на сайті Держстату така методологія поки що відсутня 
  • 2025 рік – розробити звітно-статистичну документацію спостереження щодо професійного навчання на підприємствах
  • 2026 рік – впровадити збирання та оброблення інформації спостереження щодо професійного навчання на підприємствах
  • 2027 рік – впровадити поширення показників професійного навчання на підприємствах. 

Також заплановано, що у 2025 році Держстат розробить методологію обстеження участі дорослих у навчанні протягом життя і проведе пілотне обстеження участі дорослих у навчанні протягом життя у 2027 році.  

При цьому, дані щодо вакансій в розрізі професій та детальних видів економічної діяльності сьогодні оприлюднює Державна служба зайнятості і дані вже є за січень-жовтень цього року. Однак ці дані подаються наростаючим підсумком, а не за кварталами, і також бракує сезонно скоригованих даних. При цьому, варто враховувати обмеження цих даних. Хоча відповідно до ст.50 Закону про Зайнятість населення роботодавці зобов’язані своєчасно та в повному обсязі подавати в Державну службу зайнятості інформацію про попит на робочу силу (вакансії), насправді не всі підприємства подають так дані. Це пов’язано як з тим,  

що роботодавці не дуже довіряють ДСЗ в пошуку працівників, так і тим, що немає відповідальності за неподання інформації про вакансії. При цьому, хоча дані ДСЗ збирає, Держстат на своєму сайті їх зараз не оприлюднює. 

Водночас дані про навчання на підприємствах, які є обов’язковими для оприлюднення в ЄС, в Україні не збирають. ДСЗ збирає дані лише по профнавчанню, яке проводить для безробітних. В цілому, досі в Україні не запущено повноцінну освіту для дорослих, а визнання результатів неформальної освіти лише на ранніх етапах.  

Наступні кроки 

Уряду варто внести зміни до Закону «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» і відновити звітування Держстату. При цьому, Держстату варто проаналізувати можливості з відновлення опитування робочої сили, а також відновити оприлюднення даних щодо вакансій на основі адміністративних даних ДСЗ. До початку розробки методології варто проаналіузувати дані ДСЗ та приватних агентств, як-то Work.ua, щоб враховувати наявну інформацію.  

В опитуваннях бізнесу ще до адаптації методологій бо збору даних щодо вакансій та навчання на підприємствах, вже можна додати точкові питання на ці теми. 

Для обміну даних Держстату вже потрібно адаптувати свою ІТ систему, що відповідатиме технічним потребам надання даних Євростату.  

Відповідно до Регламентів передбачено, що Єврокомісія покриває видатки членів ЄС на розробку методології і проведення пілотного збору даних з вакансій протягом трьох років, а з професійного навчання протягом року. Варто провести переговори з ЄС з приводу можливого доступу України до такого фінансування ще до моменту набуття членства в ЄС. 

Важливо, щоб відповідні показники почали збиратись якомога раніше, можливо ще до подання в Євростат. Так, вони будуть важливими для оцінки впровадження Стратегії зайнятості, яку сьогодні розробляє МінЕк.