Оновлення Верховного Суду: доброчесність суддів

версія для обговорення під час презентації
Нестор Барчук, менеджер з міжнародних зв’язків Фундації DEJURE

Вступ 

У брифі розглянуто невідкладну потребу оновлення Верховного Суду відповідно до корупційного скандалу, що стосується колишнього Президента Верховного Суду та обрання судді з низькою доброчесністю на посаду нового Президента. У документі рекомендується комплексний підхід, що включає перевірку діючих суддів на основі декларацій доброчесності та вибору нових суддів за участю міжнародних експертів та представників громадянського суспільства. У ньому підкреслюється важливість відповідності рекомендаціям Європейської Комісії, з акцентом на необхідність уникнення моделей, що дозволяють політичний контроль над Великою Палатою, що може підірвати доброчесність суду. Огляд підкреслює потенційно трансформаційний вплив реалізації рекомендованої моделі на судову систему України, закликаючи Європейську Комісію до рішучої позиції в підтримці цих реформ.

Політичний огляд: Оновлення Верховного Суду 

Корупційний скандал, що стосується колишнього Президента Верховного Суду (ВС), Всеволода Князєва, та обрання Станіслава Кравченка, судді з низькою доброчесністю, на посаду нового Президента ВС шляхом голосування 108 суддів ВС, підкреслив необхідність ретельного оновлення суду. 

Очевидно, що спроба реформування ВС у 2017-2018 роках не була успішною. За цей період вона зіткнулася з істотною критикою та протестами з боку громадянського суспільства, які висловлювали занепокоєння[1]щодо недоліків процесу, відсутності прозорості та маніпуляцій під час вибору суддів. Зокрема,  приблизно 25% суддів, призначених до суду, раніше отримали негативну думку від Громадської Ради Доброчесності (ГРД), а для ще приблизно 50% ГРД надала інформацію, яка може вказувати на низьку доброчесність. Незважаючи на ці факти,  як уряд, так і міжнародні партнери, які на той час вклали значні ресурси в процес,  в основному ігнорували занепокоєння громадянського суспільства та проголосили реформу успішною. Останні події показують, що це було велике перебільшення, і необхідно гарантувати доброчесність суду. 

Крім того, 8 листопада Європейська Комісія рекомендувала Раді Європейського Союзу розпочати процес переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу. Зокрема, у своєму звіті[2] Європейська Комісія рекомендує використовувати ефективні інструменти доброчесності для боротьби з корупцією у Верховному Суді та інших судах, включаючи перевірку доброчесності та декларацій про майносуддів, дисциплінарний механізм та покращені процедури вибору з сильним акцентом на доброчесність та професійну етику.

Які дії необхідні? 

Процес оновлення Верховного Суду повинен включати як перевірку чинних суддів, так і вибір нових суддів за участю міжнародних експертів та представників громадянського суспільства. Така модель була запропонована НУО, які займаються реформуванням верховенства права в Україні, і підтримана значною кількістю прогресивних суддів, чия доброчесність не викликає сумнівів.  

Європейська Комісія також рекомендує використовувати декларації доброчесності та майна серед інших інструментів у згаданому вище звіті.[3]

Крім того, Венеціанська комісія у своїй думці CDL-AD(2020)039 щодо вибору суддів для Конституційного Суду України рекомендувала[4]залучати міжнародних експертів та представників громадянського суспільства до вибору суддів.

1. Перевірка діючих суддів Верховного Суду 

Щоб встановити відповідних осіб для відповідальності та відповідний механізм,  перевірка суддів може бути проведена на основі перевірки декларацій про доброчесність, які були введені в 2016 році. Щороку судді подають декларацію про доброчесність, в якій вони мають заявити, що правильно вказали інформацію про посади родичів у декларації родинних зв’язків, що спосіб життя судді та його членів родини відповідає заявленому доходу, що суддя належним чином повідомив про втручання у його професійну діяльність тощо. Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) зберігає повноваження перевіряти ці декларації. Якщо занепокоєння зберігаються, справу передають до Вищої ради правосуддя (ВРП)  для початку дисциплінарного провадження та зняття судді з посади (тут дискреційні повноваження ВРП можуть бути обмежені, щоб запобігти скасуванню рішень ВККС). Громадська рада доброчесності (ГРД) повинна брати участь у процесі, як це рекомендувала Венеційська комісія[5]у 2019 році у думці CDL AD(2019)027. 

Перевірка декларацій про доброчесність уже передбачена чинним законодавством, практикою, до якої судді звикли і не висловлюють заперечень.  Отже, ця оцінка декларацій про доброчесність не становить додаткової перевірки або перезавантаження установи. Таким чином, це найменш проблематичний,  найпростіший і достатньо ефективний підхід для вирішення питання оновлення Верховного Суду. Зазначимо, що таку перевірку може провести навіть рішення ВККС, однак спеціальний закон все ще може знадобитися для упорядкування та гарантування якості процесу. Це може відкрити шлях до значного оновлення ВС.

2. Вибір нових суддів для Верховного Суду 

Не менш важливим для успішного оновлення установи є вибір на вакантні посади Верховного Суду, як ті, що існують, так і майбутні. Участь Громадської ради міжнародних експертів (ГРМЕ), яка за попередніми рекомендаціями Венеційської комісії допомогла вибрати Вищий антикорупційний суд, поряд із нещодавно створеною ГРД, є незамінною. Ми вважаємо, що ця модель відбору дозволить повторити успішний відбір суддів Вищого антикорупційного суду та сприятиме призначенню суддів високої доброчесності до ВС. 

Крім того, залучення ГРМЕ до відбору суддів демонструє значно кращі результати,  ніж формула відбіркових комісій[6], що складаються з трьох українських суддів і трьох міжнародних експертів. Останні процеси відбору показали, що судді з низькою доброчесністю часто призначаються до таких комісій. Отже, це послідовно призводить до значного погіршення загального результату процесу відбору. Тому рекомендується, щоб модель ГРМЕ, що складається лише з шести міжнародних експертів, послідовно застосовувалася у всіх майбутніх процедурах відбору та перевірки суддів до відновлення громадської довіри до судочинства. 

Наразі у Верховному Суді приблизно 50 вакансій. На цьому етапі слід уникати скорочення кількості суддів Верховного Суду, оскільки навантаження все ще значне, і це може перешкоджати перспективі оновлення. Однак на пізнішому етапі кількість суддів Верховного Суду все ще може бути зменшена залежно від того, скільки суддів з низькою доброчесністю будуть звільнені через процедури перевірки та дисциплінарні процедури. Важливо підкреслити, що поточна група приблизно з 40 суддів, щодо яких не висловлено занепокоєння щодо доброчесності, разом із додаванням новообраних суддів з перевіреною доброчесністю, повинні колективно становити значну та стабільну більшість.

Виклики в оновленні Верховного Суду 

Верховний Суд історично був важливим інструментом для політичного впливу. Під виглядом антикорупційних заходів та реформ у Верховному Суді, політичні органи намагаються впроваджувати заходи, які сприяють політичному нагляду за судом. 

Наразі в Парламенті розглядаються кілька законопроектів, які мають на меті надати політичним органам засоби для впливу на Велику Палату Верховного Суду.  Ці пропозиції включають скорочення розміру Великої Палати та, що важливіше,  зміну її складу. Існує запропонований механізм для раннього відкликання та заміни суддів, що створює додатковий тиск на суддів та впливає на їхню поведінку та рішення в межах Великої Палати.

Більше того, запропоновані законопроекти передбачають призначення “політичних” справ, таких як ті, що пов’язані з президентськими чи парламентськими виборами або судовим відбором чи призначеннями, будь якому судді в межах Великої Палати. Це збільшує ймовірність того, що справа потрапить до судді зі “сприятливими поглядами”. На жаль, Верховний Суд на своєму пленарному засіданні вже схвалив[7]пропозицію щодо зміни структури Великої Палати, що призводить до її послаблення та збільшення політичної залежності. 

Деякі структурні зміни у ВС можуть бути корисними у майбутньому, але не раніше,  ніж буде завершене його оновлення, і не буде сумнівів щодо доброчесності установи.

Рекомендації 

Міжнародні умови є одним з найвпливовіших інструментів для сприяння реформам в Україні. Оскільки приблизно 90% українців висловлюють підтримку вступу до Європейського Союзу, ЄС має значний вплив, щоб вимагати реформ у країні. 

Враховуючи це, Європейська Комісія повинна узгодити свою позицію з рекомендаціями, викладеними в останньому звіті, та наполягати, щоб українська влада оновила Верховний Суд відповідно до моделі, яка включає перевірку чинних суддів на основі декларацій про доброчесність та вибір нових суддів через нову процедуру, що включає ГРМЕ та ГРД. Ця конкретна модель вирізняється як прямий та достатньо ефективний підхід для комплексного оновлення Верховного Суду. Її впровадження може стати трансформаційною силою для судової системи України. 

Натомість моделі, які передбачають створення політичного контролю над Великою Палатою, слід відкидати, оскільки вони є контрпродуктивними та непрактичними для успішного впровадження. Європейська Комісія повинна зайняти рішучу позицію з цього питання.